Ochrana soukromí ve společnosti ZONER a.s.


Společnost ZONER a.s. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od počátku jeho účinnosti 25.5.2018 i v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení). Pro kompletní informace o zpracování osobních údajů společností Zoner a.s. navštivte dokumenty uvedené níže.

V souvislosti s účinností nařízení GDPR jsme zveřejnili následující dokumenty sloužící pro transparentní seznámení našich zákazníků s principy a zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých si správci osobních údajů vybírají své zpracovatele vyhovující článku 27 odst. 1 Nařízení.

Kompletní znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je dostupné v Úředním věstníku Evropské unie.

Zpracovatelská smlouva

Zpracovatelská smlouva mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů je předpokladem pro zákonné zpracování osobních údajů, které na naše servery ukládáte. Smlouva obsahuje předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce (tedy zákazníka). Povinností správce je zhodnotit její potřebu a případně ji se zpracovatelem (tedy námi) uzavřít.

Kritériem pro uzavření zpracovatelské smlouvy je zpracování údajů pro soukromé účely. Pokud jste fyzická osoba a osobní údaje zpracováváte pro soukromé účely, tak zpracovatelskou smlouvu nepotřebujete. Předpisy upravující ochranu osobních údajů se netýkají situací, kdy fyzická osoba manipuluje s osobními údaji pro osobní či domácí činnosti.

Zpracovatelskou smlouvu se ZONER a.s. máte možnost uzavřít v Centru administrace (admin.czechia.com) v elektronické podobě.

Uplatnění práv subjektů

V případě potřeby uplatnění práv subjektu údajů se obraťte na e-mail admin(at)zoner.cz či jiné naše kontakty zákaznické podpory.

Za hostingovým projektem CZECHIA.com stojí společnost ZONER a.s, přední poskytovatel webhostingových služeb pro Vaše domény.

Poslední aktualizace: 23.3.2018