Smluvní podmínky


inPage je webová služba, která je vlastněna a provozována společností ZONER software, a.s., se sídlem Nové sady 583/18, 602 00 Brno, Česká republika.

Používáním služby inPage.cz souhlasíte s následujícími podmínkami, jakožto i s jakýmikoliv dodatky, revizemi a změnami těchto podmínek a také s obecnými podmínkami pro využívání webhostingových služeb a správu/registraci domén, které naleznete na stránce Smluvní podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, službu inPage nepoužívejte.

Společnost ZONER software si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv revidovat nebo upravit podle svého uvážení a potřeb, aby reflektovala právní, technické či jakékoliv jiné změny.

1. Nabízené služby

1.1 Bezplatná verze

Základní verze systému inPage pro vytváření a provozování webových stránek je zcela zdarma pro všechny uživatele po dobu 14 dní. Bezplatné verze jsou omezeny zejména dobou provozu, po kterou lze stránky využívat, jinak nabízí plnohodnotný systém jako programy placené. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na stránce Ceny a varianty.

1.2 Placené služby

Pro využití některé z nadstandardních funkcí (např. větší kapacity nebo vlastní domény) si můžete zakoupit jeden z placených programů. V současné době mezi ně patří péče o zákazníky, zálohování a obnovení dat a mnoho dalších služeb, které jsou nebo budou k dispozici. Přesný a aktuální popis našich služeb naleznete na stránce Ceny a varianty.

1.3 Administrativní úkony

Aktuální ceník pro administrativní úkony můžete nalézt v detailu programu v sekci Administrativní úkony.

2. Placené služby

2.1 Ceny

Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně. Přehled cen naleznete na stránce Ceny a varianty.

2.2 Objednání placených služeb

Všechny naše placené služby je možné objednat v centru administrace vašeho zákaznického účtu na webu www.czechia.com. Pro další informace nebo pro objednání některé z našich nadstandardních služeb se můžete obrátit na naše Oddělení pro péči o zákazníky.

2.3. EET

Zákazník výslovně souhlasí, že na platby evidované v EET dle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) obdrží elektronickou účtenku, kterou bude mít k dispozici ve svém zákaznickém účtu.

3. Náhrady

3.1 Žádosti o vrácení peněz 

Všechny placené služby, s výjimkou registrace či obnovení domény, je možné zrušit a zažádat o vrácení peněz do 15 dnů od data aktivace.

Vrácení peněz je možné pouze v případě Vašeho prvního nákupu placených služeb. 15 denní lhůta vrácení peněz se nevztahuje na opakované platby, a to ani v případě automatického obnovení služeb.

Není možné vrátit peníze za již zaregistrovanou doménu.

Chcete-li požádat o zrušení objednávky, musíte poslat e-mail našemu oddělení péče o zákazníky.

Pro zrušení objednávky webových stránek v 10denní lhůtě není potřeba žádné zdůvodnění, budeme ovšem rádi, pokud důvod zrušení uvedete a pomůžete nám tak naše služby vylepšit.

V ostatních případech je nutné uvést důvod zrušení služeb. Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:

  • (a) Plné ukončení všech služeb;
  • (b) Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci vašeho projektu;
  • (c) Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).

Poznámka: ZONER software si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.

3.2 Čas a způsob vrácení peněz

Vrácení platby proběhne během 60 dnů od data, kdy ZONER software obdržel žádost. Peníze budou vráceny prostřednictvím bankovního převodu. Deaktivace placených služeb se provádí současně s vrácením peněz.

3.3 Žádost o vrácení peněz za balíčky inPage

Podat žádost o vrácení peněz za balíčky inPage je možné do 10 dnů od uhrazení výzvy k úhradě. Po uplynutí této doby nemusí společnost ZONER software vyhovět požadavku na vyplacení částky zpět, obzvláště v době, kdy nakupující nereagoval více jak 20 dní na emailovou komunikaci ze strany naší péče o zákazníky. V případě schválení žádosti o vrácení peněz za objednané služby jsou odečteny náklady na již provedené práce a služby s tím spojené.

4. Používání služeb

V odstavcích 4.1 až 4.5 je definován povolený způsob používání služeb inPage. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení poskytovaných služeb.

4.1 Obsah

Jako uživatel inPage se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek inPage žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva ZONER software či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem. Využíváním služeb inPage uživatel vyjadřuje souhlas k využívání podobizny jeho internetových stránek ke komerčním účelům společnosti ZONER software.

4.2 Účast na akcích 

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na Našich stránkách účastníte.

4.3 Narušení 

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek inPage, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu inPage.

4.4 Identita 

Nebudete se vydávat za jinou osobu/subjekt, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou/subjektem.

4.5 SPAM 

Nebudete propagovat Váš inPage projekt zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat Naše emaily k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).

5. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek inPage, nebo součásti dodávané společně se stránkami inPage, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví ZONER software nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení inPage nebo příslušného poskytovatele. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat Třetí straně činnosti výše uvedené. Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.

6. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Našich služeb zákazníkům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení inPage a může být provedeno i bez udání důvodu.

7. Omezení odpovědnosti za škodu

Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat naše služby a/nebo produkty a/nebo stránky, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Vaše využití těchto služeb je kompletně na Vašem uvážení a na Vaše riziko, a jen Vy a pouze Vy jste zodpovědný za jakoukoli ztrátu dat, způsobenou stažením jakýchkoli materiálů. Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že Vaše užití stránek, služeb a produktů inPage je zcela na Vaši zodpovědnost, a že stránky, služby a produkty ZONER software jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od ZONER software, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto podmínkách.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Platnost podmínek od 28.2.2017

nahoru